Network Menu

Frågor och svar

Health care in the home; Foto: Kristin Lidell (imagebank.sweden.se)

Foto: Kristin Lidell (imagebank.sweden.se)

Fråga: Vad är SWEA Care i förhållande till SWEA-avdelningen?

SWEA Care är en intressegrupp och underställd avdelningen.

Hur startar man en SWEA-Care grupp?

Avdelningsstyrelsen beslutar att starta en SWEA Care grupp och utser medlemmar som utgör gruppen.

Var hittar jag information om den lokala SWEA Care-gruppen?

Information om lokal SWEA Care-verksamhet hittas på avdelningens webbplats.

Har SWEA Care en representant i styrelsen?

Nej, inte med automatik. Det är årsmötet som beslutar vilka som ingår i avdelningens styrelse.

Är SWEA Care en egen klubb med egna regler, egen kassa osv?

Nej, SWEA Care är helt under avdelningens ansvar och är ingen parallell organisation med egen kassa eller särskilda villkor.

Kan vi stödja medlemmar ekonomiskt?

Nej, SWEAs stadgar tillåter ej att pengar går tillbaks till medlemmarna och att Sweor tjänar ekonomiskt på andra Sweor, då det kan äventyra hela SWEAs skattebefrielse. SWEA är inte en organisation vi tillhör för ekonomisk vinning och vi måste vara extra uppmärksamma på att det alltid respekteras när vi nätverkar.