Network Menu

Idéer och erfarenheter

Vad har man gjort i SWEA Care? Här har vi lagt upp några exempel på vad en SWEA Care-grupp kan erbjuda efter överenskommelse:

 • Pratstunder, promenad eller fika när du behöver någon att prata med
 • Tillfällig barnpassning eller hämtning av barn
 • Skicka kort, ringa eller på annat vis uppmärksamma en SWEA-medlem inför en högtidsdag
 • Matlagning eller lättare hushållsuppgifter under sjukdomsperiod när du själv inte orkar
 • Skjuts och medföljande till läkarbesök eller sjukgymnast
 • Tolk-och översättningshjälp
 • Kontakt med anhöriga i Sverige
 • Tillfällig tillsyn av husdjur vid sjukdom
 • Leverans av läkemedel
 • Blomvattning under sjukhusvistelse
 • Matleveranser under återhämtning efter sjukdom
 • Stöd för att komma till juridisk, ekonomisk rådgivning eller få praktisk hjälp

 

Observera att ekonomiskt stöd till SWEA-medlemmar ej är tillåtet!

Mother and child; Foto: Emelie Asplund (imagebank.sweden.se)

Foto: Emelie Asplund (imagebank.sweden.se)

Tulips in blossom; Foto: Helena Wahlman (imagebank.sweden.se)

Foto: Helena Wahlman (imagebank.sweden.se)