Network Menu

Starta en SWEA Care-grupp

Här finns tips för att starta upp en SWEA Care-grupp i din avdelning och riktlinjer som är viktiga att följa:

  1. Avdelningsstyrelsen röstar och tar beslut om att starta SWEA Care
  2. SWEA Care-gruppen koordineras av medlemmar utsedda av avdelningens styrelse och förhåller sig som en intressegrupp till avdelningen
  3. Regelbunden kontakt med avdelningsstyrelsen är A och O
  4. Avdelningsstyrelsen har alltid sista ordet och är ansvarig för alla avdelningens intressegrupper
  5. SWEA Care vänder sig endast till SWEA-medlemmar
  6. Namnet på gruppen är valfritt men SWEA Care + avdelningens namn rekommenderas, t.ex. SWEA Care Dallas

Visa alltid hänsyn och respektera enskilda Sweors privacy genom att hålla känsliga fakta skyddade. Var extra försiktig med att sprida uppgifter om privatpersoner, även inom gruppen.

Det är viktigt att SWEA Care-gruppen arbetar tillsammans med SWEA-avdelningen, verkar för SWEAs syften enligt våra stadgar och inte bildar en parallell organisation. SWEA Care har inte automatiskt någon styrelsepost och ingen separat kassa.

Mycket viktigt är att hela tiden ta hänsyn till att SWEAs stadgar ej tillåter att pengar går tillbaks till medlemmarna och att Sweor tjänar ekonomiskt på andra Sweor, då det kan äventyra hela SWEAs skattebefrielse. SWEA är inte en organisation vi tillhör för ekonomisk vinning och vi måste vara extra uppmärksamma på att det alltid respekteras när vi nätverkar. Ekonomiskt stöd till Sweor är därför inte tillåtet.